Usean sovelluksen alusta

Toteuttamistamme sovelluksista mm. Aistio District Monitoring hyödyntää tietolähteenä kaukolämpökaivojen olosuhdedataa sekä ilmatieteenlaitoksen avointa dataa. Näiden tietojen avulla voimme luoda asiakkaalle merkittävää lisäarvoa kaukolämpökaivojen ylläpitoon ja huoltoon. Tulevaisuudessa alustan kautta toteutettavat integraatiot esimerkiksi infranhallinta-sovelluksiin sekä verkon tilatietoa tallentaviin sovelluksiin luovat yhteyden reaalimaailman sekä mallinnetun ympäristön (digitaalisen kaksosen) välillä.

Energiankulutuksen seurantaan tarkoitettu palvelumme yhdistää tietolähteitä tehokkaasti mm. yksittäisiltä kulutusmittareilta, kaukolämpöoperaattoreilta, vesilaitoksilta sekä sähköyhtiöiden reaaliaikaisesta rajapinnasta. Palveluun kerätty keskitetty data normeerataan ja siten saadaan vertailukelpoista dataa energiatehokkuuden vertailuun. Työkalun avulla voidaan tuoda dataa päätöksenteon tueksi ja ennen kaikkea helpotetaan energiatehokkuussopimusten vaatimaa raportointia merkittävästi. Raportit syntyvät järjestelmästä muutamalla hiiren klikkauksella.

Tutustu alta tarkemmin toteutuksiimme!


Sovellukset

District Monitoring

Kaukolämpöverkon kaivojen olosuhteiden ja kunnon monitorointi muuttuu digitaaliseksi IoT-teknologian avulla. Kaivoon asennetut anturit valvovat olosuhteita ilman, että kaivon kantta tarvitsee enää avata tai kaivoon laskeutua.

Real Estate Energy Monitoring

Kiinteistöjen energiankulutuksen seurantaan ja raportointiin kehittämämme palvelu kerää tiedon eri tietolähteistä yhteen paikkaan. Järjestelmään tallennetaan tieto käytetystä lämmitys- ja jäähdytysenergiasta sekä veden ja sähkön kulutuksesta.